Taxatie huurwaarde

Een taxatie i.v.m. het vaststellen van de huurwaarde geeft inzicht in de economische huurwaarde. Dit is de waarde van het bedrijfsobject als u deze op de vrije markt te huur aanbiedt.

Bent u van mening dat u te veel huur betaalt voor uw winkel, kantoor of bedrijfsruimte? Of ontvangt u als eigenaar juist te weinig huur? Wij kunnen u hierin adviseren en begeleiden zodat er een huurprijs kan worden vastgesteld die overeenkomstig is met vergelijkbare bedrijfsobjecten in uw omgeving.

Huurprijsherziening
Verhuurder en huurder kunnen na afloop van de eerste huurperiode een verzoek tot huurprijsherziening doen. Het wettelijke uitgangspunt bij een huurprijsherzieningsprocedure is niet het vaststellen van de markthuurwaarde maar van de huurprijs die aansluit bij de gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsobjecten ter plaatse. Deze gemiddelde huurprijzen worden berekend over een periode van 5 jaar voorafgaande aan de datum van de herziening.

Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• het opstellen van een deskundigenrapport
• het opstellen van een contra-expertise
• het voeren van de daadwerkelijke onderhandelingen op basis van een deskundigenrapport of een contra-expertise omtrent de huurprijs

Wij begeleiden u graag in dit huurprijsaanpassingsproces. Wij gaan met huurder en verhuurder om tafel om tot een nieuwe huurprijs te komen. Bij voorkeur in goed overleg en zonder rechterlijke tussenkomst.

Het belang van een juiste huurprijs is van groot belang, omdat de huur een maandelijkse kostenpost of opbrengstpost is.

huurprijscorrectie in 5 jaar is dit
€ 100 € 6.000
€ 200 € 12.000
€ 300 € 24.000
€ 400 € 24.000
€ 500 € 30.000
€ 1.000 € 60.000

OFFERTE AANVRAGEN

Wij werken in de omgeving ’s-Hertogenbosch, Schijndel, Oss, Uden, Veghel, Zaltbommel, Maasdriel, Heusden, Waalwijk. Voor meer informatie zie werkgebieden.

huurwaarde, winkel, kantoor, bedrijfshal, bedrijfspand, taxeren, verhuren